Premiata Industria Liquori e Sciroppi DITTA ALFONSO PENNA
Via Diaz,6 Tel. +39 975 78020
84038 SASSANO (SA)
info@amaropenna.it